Akıllı Dijital İş Gücü

Çözümler >> Akıllı Dijital İş Gücü

Akıllı Dijital İş Gücü

Nedir ?

Akıllı Dijital İşgücü IDW, CV, OCR, ML, AI ve NLP teknolojilerinin birlikte kullanılması ile UniteBT RaaS robotlarına bilişsel yetenekler ile yorumlama, karar ve yanıt verme yetkinliğinin kazandırılmış şeklidir.

Ne Yapar ?

Akıllı Dijital İşgücü ile kuruluşların metin ve görüntüler dahil yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri içeren süreçlerinin otomatize edilmesi mümkündür.

UniteBT, şirketlerin günümüzün en iyi RPA ve Makine Öğrenimi teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olarak daha akıllı otomasyona giden yolda öncülük etmektedir.

Avantajları nelerdir ?

Akıllı Dijital İşgücü’nün etkili kullanımıyla zamandan ve maliyetden tasarrufuna ek olarak aşağıdaki faydaları sağlamayı hedeflemektedir:

  • Daha iyi kullanıcı deneyimi
  • Verimlilik artışı
  • Azalan Operasyonel risk
  • Azalan İnsan müdahalesi
  • Artan Çalışan Performansı
image

Ölçülebilir Faydalar

50%
55%
60%
70%

Maliyet

Dijital Çalışan teknolojileri ile müdahale edilen iş sayısına göre sadece kullandığınız kadar teknoloji kullanımı ödeme yaparsınız.

Karmaşık Süreçleri Akıllı Dijital İşgücü ile Çözün

Unite, her türlü senaryoyu rahatlıkla ele alabilecek akıllı işgücü çözümleri sunar.
Image

Akıllı Diijital İş Gücü

Akıllı Dijital İşgücü ile kuruluşların metin ve görüntüler dahil yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri içeren süreçlerinin otomatize edilmesi mümkündür.
Karmaşık Süreçlerde Robotik Yardım

Akıllı Dijital İşgücü (IDW), lineer olmayan ve geleneksel RPA süreçlerine göre daha kompleks dijital iş süreçlerinin otomatize edilmesi sürecinde bilgisayar görüsü (CV), OCR, makine öğrenmesi (ML), yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinin birlikte kullanılması ile UniteBT RaaS (Robots as a Service) robotlarına bilişsel yetenekler ile yorumlama, karar ve yanıt verme yetkinliğinin kazandırılmış şeklidir.

Dijital Süreçlerin Otomasyonu

Akıllı Dijital İşgücü ile kuruluşların metin ve görüntüler dahil yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri içeren süreçlerinin otomasyonu ile mümkündür.

Şirketlerin günümüzün en iyi RPA ve Makine Öğrenimi teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olan Akıllı Dijital İşgücü daha akıllı otomasyona giden yolda öncülük etmektedir.

Ürün ve Hizmet Sunumları