AnketorBot


İmalat Sektörü - Türkiye
10 Gün

Problem

Firma sattığı ürünlerin montaj hizmetleri ile ilgili müşterisine hizmet sunan anlaşmalı servisinin performansını değerlendirmek üzere her müşterisini tek tek telefon ile arayarak anket işlemlerini sağlamaktaydı.

Çözüm

Unite BT Raas ve Digital Employee teknolojisi sayesinde hizmet verilen her bir müşteri telefon ile robotlar tarafından otomatik olarak aranmakta ve içerisinde çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular da dahil müşteri memnuniyeti anketini gerçekleştirmekte ve anket sonuçları ilgili operasyon yöneticisine günlük olarak raporlanmaktadır.

Fayda

  • Mevcut kadro korunarak günlük gerçekleştirilen anket sayısında sayısında %80 artış.