Sözleşme Karşılaştırma


FMCG - Türkiye
9 Gün

Problem

Firma bayilerine dağıttığı buzdolabı için imzalanması gereken sözleşme taslağını bayilerle paylaşıyor ve bayi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Firma’ya gönderiyordu. Bayi tarafından imzalanan sözleşmenin maddelerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı, imzasız sayfa bulunup bulunmadığı manuel olarak kontrol ediliyordu.

Çözüm

Unite Document Intelligence teknolojisi sayesinde bayi ile paylaşılan sözleşme taslağı ile bayinin imzaladığı sözleşme arasında herhangi bir fark olup olmadığı ve imzasız herhangi bir sayfa bulunup bulunmadığı otomatik olarak kontrol edildi.

Fayda

  • Günlük incelenen sözleşme sayısı ve tespit edilen uygunsuzluk sayısında %50 artış sağlandı.