Fikir Yönetim


Otomotiv Firması - Türkiye
7 Gün

Problem

Çalışanların her birinden elde edilen üç adet fikir insan kaynakları tarafından yönetilen bir fikir havuzunda toplanmakta ve elde edilen fikrin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla her bir fikir için uzman görüşü alınmaktaydı ve yaklaşık 6000 çalışanı olan firma için insan kaynaklarında görevli personelin fikrin içeriğini anlamlandırarak ilgili uzmana yönlendirme işini gerçekleştirmekteydi ve bu işlem için neredeyse tüm mesaisini harcamaktaydı.

Çözüm

Unite Applied Cognitive Integration ve Digital Workforce hizmetleri sayesinde firmanın geçmişe yönelik gerçekleştirilen yönlendirme bilgileri elde edilerek eğitimde kullanılabilmek üzere normalize edildi ve firmanın ihtiyacına özel ML doğal dil anlama (NLP) modeli geliştirildi. Beklenilen doğrulukla öğrenme başarısı sağladığı gözlemlenen model robotlarla entegre edildi ve çalışanların sisteme gönderdiği fikirler artık hangi birime ve hangi uzmana yönlendirileceğine robotlar tarafından karar verildi.

Fayda

  • Gelen fikirlerin %90’ı robotlar tarafından başarılı yönlendirildi.
  • Çalışanlar yalnızca kalan %10’luk bilgi için zaman harcadılar.