Harcama Geri Ödeme


Sigorta Firması - Türkiye
21 Gün

Problem

Hastaların anlaşmasız hastaneler veya doktorlar üzerinden gerçekleştirdikleri ilaç veya hizmet alımı için harcadıkları ücretleri belgelendirmek amacıyla sigorta şirketine gönderdikleri dokümanların sigorta şirketi tarafından işlenerek geri ödeme süreci için hazırlanan internal sistemlerine manuel olarak girişi yapılmakta ve gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra hastaya yaptığı harcamanın belli bir kısmı geri ödenmekteydi. Sigorta şirketine bu kanalla yıllık yaklaşık 600.000 sayfalık doküman gönderilmekte ve tüm bu dokümanlar çalışanlar tarafından manuel olarak sisteme aktarılmaktaydı.

Çözüm

Unite Applied Cognitive Integration, RaaS ve DaaS hizmetleri ile Sigorta şirketine gelen tüm fatura ve fişler sınıflandırılarak anlamlandırılmakta, içerisinde hasta bilgisi, tckimlik numarası, vergi numarası, fatura numarası, fatura tarihi, harcama tutarı, harcama kalemleri benzeri bilgiler çıkartılarak internal sistemlerine girişi sağlanmaktadır.

Fayda

  • %80 maliyet tasarrufu
  • %100 başarılı okuma
  • %70 işlem sürecinde azalma