Akıllı Doküman Yönetimi

Servisler >> Akıllı Doküman Yönetimi

Akıllı Doküman Yönetimi

Nedir ?

Fotoğraf ya da taranmış dijital formatında bulunan dokümanlardan NLP, makine öğrenmesi ve ileri tanımlama yöntemleri ile anlamlı verilerin çıkartabilen dijital dönüşüm teknolojisidir.

Ne Yapar ?

Sözleşmelerden, kira kontratlarından, e-posta gibi yapılandırılmamış yazışmalardan iş süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz verileri çıkartıp elde edilen verileri istediğiniz formatta başka bir platforma aktarabilir.

Avantajları nelerdir ?

  • Farklı türde ve yapıda dokümandan anlamlı veri çıkartılabilir.
  • Doküman tanımlama ve sınıflandırma işlemlerinde başarılı sonuçlar elde edilir.
  • Serbest biçimde yazılmış metinlerden anlamlı veriler çıkartılabilir.
  • Elyazısı ile yazılmış karakterleri dijital karakterlere dönüştürebilir.
image

Ölçülebilir Faydalar

60%
70%

Verimlilik

Daha hızlı ve kesintisiz işlem. Herhangi bir kanaldan herhangi bir formatta gelen belgelerin içeriğinin, manuel işlenmesi ortadan kaldırılır.

 

Performans

Yüksek hacimli ve hızlı belge işleme senaryolarını destekleyebilmek için hem dikey hem de yatay olarak ölçeklenebilir.

Kurulum & Entegrasyon

  • On-premise/Bulut ve SDK desteği
  • Web servis aracılığıyla tüm yazılımlarla entegre edilebilir.
  • UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere robotlarınız ile doğrudan entegre olabilir.

Operasyon

  • Yılın 365 günü 7x24 veri düzeltme ve doğrulama hizmeti.
  • Mevcut modelin yeni tür evraklar için eğitim hizmeti.

Teknoloji

Akıllı Doküman Yönetim sistemi fotoğraf veya taranmış halde bulunan basit formlardan, serbest biçimde hazırlanmış sözleşmeler gibi karmaşık dokümanlara kadar her türde ve boyutta evraktan en güncel datayı çıkartabilen bir teknolojidir.
Her Türlü Doküman Tasnifi

Kritik öneme sahip kurumsal süreç otomasyonları doğru verilerin elde edilerek tanımlanması, işlenmesi ve doğrulanarak iş hayatı için değerli verilere dönüştürülmesiyle başlar. Akıllı Doküman Yönetim teknolojileri karmaşık süreçlerde ihtiyaç duyulan kurumsal verilerin dijital dünyaya aktarılması için geliştirilmiştir. Abbyy Flexicapture teknolojisi ile inşa edilen akıllı doküman yönetim sistemi sayesinde basit formlardan karmaşık free format dokümanlara kadar her türlü boyut ve hacimde dokümandan en güncel NLP, makine öğrenmesi ve ileri tanımlama teknolojileri kullanılarak anlamlı veri çıkartılabilmektedir. Öğretilen dokümanlara benzer türde dokümanları otomatik olarak tanımlayabilen sistem, tanımlama sonrası ihtiyaç duyulan verileri çıkartabilmekte, çıkarttığı verileri karakter bazında değerlendirmekte ve emin olmadığı her bir karakterin doğrulanabilmesi için insan onayına sunabilmektedir. Bu sayede OCR/ICR gerektiren tüm süreç otomasyonlarınız uçtan uca otomatize edilebilmektedir.

Toplanan Datanın Kullanımı

İleri Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisi ile sözleşmelerden, kira kontratlarından, e-posta ve yazışmalar gibi yapılandırılmamış belgelerden anlamlı veriler çıkartabilirsiniz. Makine öğrenim teknolojilerinde kullanılan en güncel algoritmaların gücü sayesinde artık belgelerinizin elle tasnif edilmesine ve etiketlenmesine gerek kalmamıştır. UniteBT Yapay Zeka temelli sınıflandırıcılar ile belgeleri anlama, ayırma, yönlendirme işlemlerini otomatik olarak yönetebilirsiniz. İster yapılandırılmış formlardan, isterseniz de fiş, fatura, vergi dökümü, talep, iş emri, işe alım benzeri yarı yapılandırılmış veya yazışma ve sözleşme benzeri yapılandırılmamış belgelerden süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz verileri çıkartıp işleyebilirsiniz. Elde edilen verileri istediğiniz formatta başka bir platforma aktarabilirsiniz.