Center of Excellence

Servisler >> Danışmanlık >> Center of Excellence

Center of Excellence

Nedir ?

COE, farklı disiplinlerden insan/kuruluşları bir araya getirip ortak bir alanda kaynak, tesis ve bilgi paylaşımı yapmalarını sağlayan ortamlardır.

Ne Yapar ?

Belli bir alandaki mevcut uzmanlık ve kaynaklara odaklanarak dünya çapında performans ve değer yaratımı ortaya koyup bunun devamlılığını sağlar.

Avantajları nelerdir ?

  • RPA’e uygun yönetim metodolojisi ile tüm süreçlerde olgunluk sağlar.
  • Süreç seçiminden, geliştirilmesine, bakım ve destek hizmetlerinden, sürekli iyileştirme adımlarına kadar RPA’in her adımında standardizasyon sağlar.

Süreçler

Robotik Operasyon Modeli’nin kurulması ile kuruluşlar iş birimlerinden gelen otomasyon taleplerinden maksimum fayda sağlayabilmek için vizyon, organizasyon, yönetim ve geliştirme metodolojisi fonksiyonları ile daimi ortak fayda yaratımı üzerine konumlanmıştır.
Derinlemesine Analiz

Center of Excellence RPA yolculuğuna başlamış veya başlayacak kurumların bu yolculuktan beklenen ticari faydaları belirleme ve bunların kurumsal stratejiyle nasıl uyumlu olduğunu ana hatlarıyla belirtmesi gerekmektedir. RPA yeteneğinin oluşmasını en iyi biçimde destekleyen ve kurumsal strateji ve kültürle uyumlu organizasyon tasarımının tanımlanması gerekmektedir. Otomasyon için seçilen süreçlerin sayısını optimize etmek ve otomasyondan elde edilecek faydayı en üst düzeye çıkarmak için süreç seçiminin nasıl yapılacağının ve öncelikle otomasyona aktarılacak sürecin nasıl belirlenme yönteminin tanımlı olması gerekmektedir. Otomasyona aktarılacak sürecin nasıl dokümante edileceğinin belirlenmesi, geliştirme aşamasında en iyi uygulamaların ve geliştirme standartının belirlenmesi, test metodolojisinin oluşturulması ve değişiklik yönetim prosedürlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Geliştirilen süreçlerin canlı ortama aktarılması ve canlı ortama aktarıldıktan sonra operasyon sürekliliğin sağlanması, süreç destek ve bakım işlemlerinin yöntemleri belirlenmelidir. Tüm rol ve sorumluluklar belirlenmeli, en uygun organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Mevcut ve entegre çalışılacak tüm teknolojiler belirlenmeli ve bu teknolojilerin nasıl ölçeklendirileceği belirlenmelidir.

 

Tüm rol ve sorumluluklar belirlenmeli, en uygun organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Mevcut ve entegre çalışılacak tüm teknolojiler belirlenmeli ve bu teknolojilerin nasıl ölçeklendirileceği belirlenmelidir.

Unite RPA yolculuğuna başlamış veya başlamayı planlayan kurumsal firmalara RPA vizyonunun belirlenmesinden, organizasyonel yapının oluşturulmasına, uygun süreçlerin seçiminden, seçilen süreçlerin önceliklendirilmesine, süreç analiz, geliştirme, test ve canlıya alma prosedürlerinden, canlıya alınan süreçlerin bakım, işletim ve destek süreçlerine, rol ve sorumluluklardan görev tanımlarının belirlenmesi ve robotların çalışacağı teknolojilerin seçiminden, üçüncü parti teknolojilerle entegrasyona kadar yolculuğun her adımında oluşturulması gereken politika ve prosedürler, takip edilmesi gereken en iyi uygulamaları ve mevcut tecrübelerini aktarmaktadır