Robotik Operasyon Merkezi

Servisler >> Danışmanlık >> Robotik Operasyon Merkezi

Robotik Operasyon Merkezi

Nedir ?

Robotik Operasyon Yönetimi, kuruluşların hali hazırdaki dijital iş gücü platformlarının, yönetim , bakım, destek ve geliştirme hizmetlerinin dış kaynak kullanımıyla sağlanmasıdır.

Ne Yapar ?

RPA Projelerinin çalışır hale getirilmesinden sonra ortaya çıkabilecek, hata, kesinti, istisnai durumlara karşı 7x24 destek sağlayıp gerekli raporlamayı yapar. Diğer ekipler ve iş birimleriyle beraber koordinasyonu sağlar.

Görevleri

 • Dijital işgücü ve altyapı izleme,
 • Exception handling ve Raporlama
 • Olay ve Talep Yönetimleri
 • Bilgilendirme ve diğer ekipler ile koordinasyon
 • Robotların durum yönetimi ( başlat, durdur, yeniden başlat vb.)
 • Asset ve lisans yönetimi
 • Robot performans, yoğunluk ve ölçekleme işlemlerinin sağlanması
 • Bugfix&Hotfix çalışmaları ve kök Sebep analizi
 • Değişiklik ve Versiyon Yönetimi
 • Dijital işgücü kurulum ve upgrade işlemleri
Image

Operasyon

 • Süreçlerin zamanında çalışmasını sağlamak.
 • Sürecin çalışması esnasında karşılaşılan herhangi anormal bir durumun olup olmadığını tespit etmek.
 • Süreçlerde karşılaşılan sistem exception türündeki hata bildirimlerini takip etmek. Sorunun kök sebebini tespit etmek, yetkili ve ilgilileri bilgilendirmek.
 • Karşılaşılan Seviye I hatalarını tespit edip, müdahale etmek. Sorunun kök sebebini bulup, aksiyon almak.
 • Seviye I aksiyonları ile giderilemeyen hatalı durumlar için Seviye II desteği için süreç sahibine bildirimde bulunmak.
 • Her bir sürece özel kullanım, performans ve exception raporlarının günlük, haftalık, aylık veya kullanıcının isteği doğrultusunda hazırlayarak ilgililere göndermek.
 • Güvenlik ve sistem güncelleştirmelerinin kontrollü şekilde uygulamak.
 • Herhangi bir nedenle takılı kalan veya sonsuz döngüye giren süreçlerin tespit edilmesi.
 • Her bir Seviye I olayına müdahale SLA'i 2 saattir. En geç iki saat içerisinde süreç sahibi bilgilendirilerek ilgili soruna müdahale edilir ve gerekmesi halinde sorun Seviye II desteğe eskalasyon yapılır.

 

Uygulamalar

 

Uygun Servis Modelleri

Bu hizmet Unite BT tarafından izlenilen süreç/robot sayısına göre “as a service” modelde sağlanabildiği gibi kuruluşların kendi RoC ekiplerinin kurulması noktasında gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetini de sağlamaktadır.