Süreç Madenciliği

Servisler >> Danışmanlık >> Süreç Madenciliği

Süreç Madenciliği

Nedir ?

Süreç madenciliği, süreçlere dair kayıtların, kullanım bilgilerinin kullanıcı davranışı ve deneyiminin otomatik analizi sonucu, minimum maliyet-zaman, maksimum performans ve verimlilik yaratacak iş süreçlerinin ortaya konmasıdır.

Ne Yapar ?

İş süreçlerine dair tüm uygulama davranışlarını dijital dönüşüme konu olacak şekilde sınıflandırıp önceliklendirir. Mevcut performans sorunlarına dair temel yapı problemleri ve sıkışıklığa neden olan aşamaların bulunmasını sağlar.

Avantajları nelerdir ?

 • Otomasyona en uygun süreçlerin bulunup ROI değerini arttırır.
 • Otomasyona uygun süreçleri skorlandırarak otomasyon pipeline’ını belirler.
 • Mevcut süreçlerinizde yaşanan darboğazların tespit edilmesini sağlar.
 • Daha az insan kaynağı ile daha kaliteli, hızlı ve performanslı süreç yönetimi sağlar.
image

Ölçülebilir Faydalar

50%
55%
60%
70%

Maliyet

 • Süreçlerde yaşanan darboğazlar tespit edilerek kaybedilen zamanın önüne geçer.
 • Etkisi yüksek akışların tespit edilerek yüksek ROI değerlerine ulaşılmasını sağlar.

Performans/Verimlilik

 • Otomasyona aktarılması gereken alanları keşfederek performans artışı sağlar.
 • Sürece özel KPI değerlerinin belirlenmesi
 • Mevcut kadro ile daha verimli çalışılabilecek alanları ortaya çıkartır.
 • Sürekli izleme ve iyileştirme ile süreç optimizasyonu.

Kurulum & Entegrasyon

 • Mevcut tüm uygulamalarınızdan veri toplayabilir.
 • Ayrı bir araç gerektirmeden mevcut tüm veritabanları ile doğrudan entegrasyon.
 • Bulut veya on-premise kurulum.

Operasyon

 • Kullanıcı dostu süreç görselleştirme teknolojisi ile iş akışlarının detaylandırılması.
 • Fonksiyonel görselleştirme ve karar aksiyonlarına özel dashboardlar
 • Rol bazlı erişim
 • Hazır şablonlar sayesinde minimum efor ile madenciliğe başlayabilme

Teknoloji

Süreç madenciliği, süreç yönetimi alanındaki iş süreci olay kayıtlarının, kullanım bilgilerinin ve kullanıcı davranışı benzeri adımların otomatik olarak analiz edilerek otomasyona aktarılması veya performans iyileştirmesi gereken, en kısa sürede maksimum fayda sağlayacak iş süreçlerinin tanımlanarak ortaya çıkartılması işlemidir.
Derinlemesine Analiz

Kurumsal firmaların mevcut süreçlerinde yaşanan darboğazların tespit edilebilmesi, otomasyon potansiyelinin ortaya çıkartılması ve otomasyona uygun süreçlerin yakalanabilmesi için takip edilen yöntemdir. Süreç madenciliği ile süreçlerinizin her adımında üretilen log kayıtlarından, veri tabanlarından, ERP sistemlerinden veya kullanıcı hareketlerinden anlamlı veri çıkartılır. Tüm veriler tek bir platformda toparlanarak sürecin hacmi, hangi adımında ne kadar süre beklendiği, ne kadar zaman aldığı, ne kadar geciktiği benzeri tüm bilgiler tek bir platformdan takip edilerek gecikmelerin kök sebebi bulunabilir, otomasyona aktarılacak kısımlar belirlenebilir, gecikmeler nedeniyle yaşanan kayıpların maddi karşılığı belirlenebilir ve otomasyona aktarılan adımlar sonrası elde edilen kazanım bedeli hesaplanabilir.

Süreç madenciliği aynı zamanda kuruma özel yapılan çalıştaylar, anket veya mülakatlar aracılığıyla da yapılabilir. Süreç hakkında bilgi sahibi, süreç sahibi çalışanların katılımı ile otomasyon araçları hakkında bilgi paylaşımında bulunulur.

Otomatikleştirilmiş Süreçler

Otomasyon potansiyeli bulunan ve otomasyona aktarılan örnek süreçler paylaşılır. Herhangi bir sürecin otomasyona aktarılmasında kullanılacak metodoloji belirlenir. Sürecin otomasyona aktarılmasından elde edilecek fayda ve sürecin otomasyona aktarılma zorluğu göz önünde bulundurularak süreç seçim metodolojisi belirlenir. Süreçlerin karmaşıklığını belirleyen yedi farklı etken ve üretkenliğin arttırılması, maliyet tasarrufu sağlanması, müşteri memnuniyeti, uyumluluk, üretkenlik artışı, hata azaltımı ve kalite artışı, esneklik benzeri faydaların hesaplamada nasıl konumlandırılacağı belirlenir. Geliştirilen metodolojisi sonrası tüm süreçler Quick Win, Low Hanging Fruit, Long Term Improvements ve Must Do Improvements olmak üzere dört farklı quadrant’ta toplanır ve otomasyona öncelikle aktarılacak süreçler belirlenerek otomasyon pipeline’ı belirlenir.